Tjänster

AFT har ett brett sortiment av pulverprocesser. Via erfarenhet, kvalitetstänkande och leveransprecision är vi ett naturlig svar på ert behov av out sourcing. Viktiga affärs-nischer är Mat, Kosmetika, Kemi, Läkemedel och Teknik. Malning av alger är ett enskilt affärsområde med applikationer nästan överallt. Processerna för fragmentering, separering, blandning och impregnering utnyttjas för olika sortes ämnen. Voilà några exempel: