Process- & Bearbetningslego

AFT tillgodoser ert behov av grov- och finmalning, kryo-malning, mikronisering, siktning, separering, förpackning, blandning, impregnering och coating av torra puder.

AFT är ett legoföretag med marknader inom läkemedels-, kosmetika-, mat-, kemi och teknikindustrin.

Vi slutför nu ett projekt som lyfter företaget via tre renrum (ISO8) med var sin kvarn (fluidized classifier jetmill), omklädningsrum och styrsystem (SCADA). God energitillgång med egen transformator på 1000 kVA varav 264 kW går till fina oljefria Atlas Copco kompressorer.

data/images/start_fabrik_01.jpg