data/images/Tjänster/kemi.jpg

Kemi

Kemiska processer är ofta hjälpta av en stor specifik yta. PE-waxer, UV-skydd, flamhärdare och katalystorer är effektivare om pulvret är finmalet.