data/images/lakemedel-ny1.jpg

Läkemedel

Vi maler medicinalväxter och andra naturliga råvaror som sedemera återfinns i mediciner efter extrahering (klassiskt vattenavkok, med lösningsmedel eller med superkritisk koldioxid).

Vid malning av naturliga råvaror är det viktigt med en noggran sortering av växterna innan malning.  Om fel planta mals, utvinns fel molekyler i efterkommande extraheringsprocesser (urlakning). Sorteringen görs manuellt.

Våra kunder föredrar att importera ofragmenterade växter för att kunna kontrollera dem och undvika fusk. Malningen görs just-in-time för att minska förlusten av molekyler innan utvinning.

Det är viktigt med rätt kornstorlek. Damm sätter igen efterföljande pocessfilter. Men samtidigt har ett finmalet pulver större specifik yta, vilket hjälper till att extrahera molekylerna.