data/images/Tjänster/alger.jpg

Alger

Malning och mikronisering av alger och tång

Alger och dess extrakt används inom många områden. Det är svårt att mala alger bra. De är nötande, vilket skapar flera problem:

  • Utslitning - metallkvarnen slits snabbt ut och metallspånen (dvs järn, nickel, krom, wanadium..) förorenar algmjölet. Detta blir även kostsamt.
  • Upphettning - kvarnen blir het och algen får en värmechock då den bearbetas.

AFT erbjuder malningsprocesser som undviker all nedsmutsning. Processen är sval vilket garanterar att algernas oligoelement bevaras. Malningen görs under kontrollerad atmosfär vilket gör att vi kan mala hygroskopiskt algextrakt utan att det klumpar ihop sig.

Vi har erfarenhet av följande algprodukter:

  • Alg Ascophyllum Nodosum 40µm.
  • Röd Alg Rhodophyta Delesseria sanguinea 3mm och 40µm.
  • Alg Blåstång Fucus vesiculosus 3mm, 630µm och 40µm
  • Alg Lichen Carrageen 2mm, 630µm och 40µm.
  • Alg Jättekelp Laminaria digitata Laminaria stenophylla 4mm, 250µm, 40µm.
  • Algextract Carrageenan E407 40µm.
  • Alg Lithotamne maërl 17µm.