data/images/kapacitet2.jpg

Avlossning

Supply chain, Out sourcing & Kapacitet

I dessa osäkra tider är det svårt att planera långsiktigt. Väl utförd outsourcing hjälper dig att eliminera ineffektivitet, minimera ditt bundna kapital, förbättra din service och leveranssäkerhet. Vi garanterar att du får ökad kvalitet i din supply chain.

Även om vi kan lösa punktliga behov, skapas ofta ett långvarigt och integrerat partnerskap med våra kunder där vi ofta svarar upp med stor kapacitet.

Vid mellanstora volymer ser vi till att långtradarna alltid är fullastade, genom att lasta processat pulver på samma långtradare som levererar råvaran. Detta är ekonomiskt ur alla synvinklar. Excempel: En komplett långtradartransport mellan djuphamnen i Antwerpen och AFT, tur och retur, med lastkapaciteten 13.5m, 24500 kg (plus 24500 kg på tillbakaresan) kostar 1800€. Tranportpris per kg = 1800€/(2*24500kg) = 0.04€/kg.

Nu ökar vi vår kapacitet av jet- kryo- och luftsiktsmalning. Därför söker vi aktivt efter långvariga kundrelationer med matchande volymer.