data/images/grinding-and-micro.jpg

Malning & mikronisering

AFTs spetskompetens är malning. Eftersom varje malningsteknik har ett begränsat användningsområde har vi investerat i många olika kvarnar. Genom oss har ni tillgång till de flesta tekniker som existerar på marknaden.

Kryomalning

Nedfrysning av er produkt med flytande kväve (-196°C) innan malning för att:

 • Göra det skört och därmed malbart
 • Skydda dess essentiella oljor, vitaminer, enzymer, aromer och andra aktiva substanser
 • Undvika upphettning

Malning med kvävgas

Malning av er produkt under skyddande kvävgas för att undvika:

 • Oxidering
 • Fukt

Malning med standardkvarnar

AFT har ett brett sortiment av standardkvarnar, vilket ökar möjligheterna att processa just era pulver:

 • Hammarkvarnar
 • Siktkvarnar
 • Knivkvarnar
 • Attritionskvarnar
 • Kulkvarnar
 • Skivkvarnar
 • Hyvelkvarnar
 • Dubbelroterande pinnkvarnar

Mikronisering med luftsiktskvarn

Finmalning med denna teknik är möjlig tack vare en luftsikt som släpper ut enbart fina partiklar. Grova korn leds tillbaka in i kvarnkammaren.