data/images/kryokvarn.jpg

Kryokvarn

Kryomalning

Nedfrysning av er produkt med flytande kväve (-196°C) innan malning för att:

  • Göra det skört och därmed malbart
  • Skydda dess essentiella oljor, vitaminer, enzymer, aromer och andra aktiva substanser
  • Undvika upphettning