data/images/mikro_jetkvarn.jpg

Jetkvarn

Mikronisering med Jetkvarn

För att mala pulver till mikrometerstorlek, använder vi oss av jetkvarnsteknik. En process som vanligtvis är reserverad för läkemedelsindustrin erbjuds nu till övriga affärsområden. Även kosmetikaindustrin behöver tillgång till denna teknik.

Fördelarna med denna teknik är:

  • Extremt fin malning
  • Sval och torr malning
  • Ingen förorening eftersom pulvret maler sig självt
  • Intressant partikelform

Pulvrets slutkvalitet är direkt proportionell mot tryckluftskvalitén. Till exempel: Vissa pulver mals med hjälp av 38 m3 luft per minut (under 10 bars tryck), med en kapacitet på 70 kg pulver i timmen.

Eftersom luftströmmen är i kontakt med pulvret, så innebär en liten oljeförorening att pulvret kan bli förstört. Därför är vår processluft gjord med oljefria kompressorer, vidare är den torkad och filtrerad.