data/images/malning_standard.jpg

Skivkvarn

Malning med standardkvarnar

AFT har ett brett sortiment av standardkvarnar, vilket ökar möjligheterna att processa just era pulver:

  • Hammarkvarnar
  • Siktkvarnar
  • Knivkvarnar
  • Attritionskvarnar
  • Kulkvarnar
  • Skivkvarnar
  • Hyvelkvarnar
  • Dubbelroterande pinnkvarnar