data/images/partikelstorleksanalys.jpg

Partikelstorleksanalyser

Granulometri (kornstorleks-) analyser görs av erfaren personal som använder laboratoriesiktar (tillverkningsstandard ISO 3310 och analysrutin ISO 2591-1), laserdiffraktion (i torr och våt miljö) samt mikroskop med mjukvara.

Kornstorleksanalyser är även ett av AFTs affärsområden.

Normala standardanalyser utförs samma dag som provet inkommer. Ni får rapporten med e-post i PDF format. Rådata kan överföras i XL-format. Underskrivet original kommer med fakturan. Den första analysen av ett pulver kan ta lite längre tid eftersom vi måste utarbeta analysprotokollet.