data/images/forpackning.jpg

Förpackning

Vi kan hantera big bags, gay lords, tunnor, säckar, kartonger. Emballaget sätts på pallar, märks och vägs enligt kundens specifikationer. Det ekonomiska valet blir ofta big bags av råvaror och slutprodukter.

Ofta tillhandahåller kunden med sitt eget emballage därför att:

  • Emballagets har testats för det aktuella pulvret.
  • Kunden har större köpkraft.
  • Kundens logistik bygger på standardemballage.

Lika ofta föredrar kunden att tilhandahålla sina egna etiketter.