data/images/kvalitet.jpg

Tvättad kvarn.

Kvalitet

Vår serviceverksamhet kräver en balans mellan smidighet och noggrannhet. Därför följer vi ISO 9001.

Arbetet utförs i åtskilda processlokaler för att undvika nedsmutsning mellan olika pulver. Rengöring och installation är kvalitetssäkrade arbetsmoment. Vårt laboratorium är utrustat för kontroll av kornstorlek.

  • Vidare, inspireras vi av GMP-regler, för vår verksamhet mot läkemedelsindustrin.
  • De processer som bearbetar matpuder har analyserats med en plan HACCP.
  • Vissa kunder begär Kosher certifierade processer. Vi har därför regelbundna inpektioner av Rabiner.
  • Andra kunder begär att mat- och kosmetikaprocesser Eco-Certifieras (KRAV märkning).