data/images/forskning_utveckling.jpg

Fungerar pudret?

Forskning & Utveckling

Vi jobbar tätt tillsammans med kunders utvecklingsavdelningar med att ta fram nya processer. För att ge svar på era frågor (kostnad, genomförbarhet etc.) ställer vi maskiner och personal till förfogande.

Vår organisation är smidig och vårt kunnande bygger på praktisk och teoretisk erfarenhet. Dessutom är vi intresserade av att investera i projekt tillsammans med seriösa & långsiktiga kunder. Flera av dessa uppskattar en sådan kombination av smidighet och handlingskraft.

Vår ambitionsnivå är att få fram ett pulver som fungerar i era användningsområden. Det är väsentligt att ni som kund och användare är engagerade i denna F&U-process. När väl utvecklingsfasen är avslutad är det upp till oss att kvalitetssäkra produktionen så att ni i framtiden alltid får rätt vara i rätt tid.

Sedan kan ni fokusera på andra uppgifter...