data/images/processutvecklingsrutiner.jpg

Processutvecklingsrutiner

Efter en första kravspecification, och en förståelse av pulvrets funktion kan vi gå vidare med framställning av prover.

Ibland är det lämpligt att ni närvarar vid försöken för att bidra med er expertis gällande användning och materialegenskaper.

Ni utvärderar sedan de olika proverna och beslutar vilken som fungerar bra i er process.