Partikelstorlek

I och med att vår spetskompetens är malning, är kornstorleken en väsentlig information. Den kan emellertid inte ersätta förståelsen av pulvrets funktion i era processer.

Relaterade dokument

  1. Noggrannhetsanalys (fr)
  • I vissa fall kan ni exakt uttrycka önskemålet genom värden som d(v, 0.1) och d(v, 0.9) med mera.
  • Ibland uttrycks behovet som "någonstans mellan couscous och vetemjöl".
  • I andra fall behövs "ett pulver som snabbt flyter ut i rotationsformen och som smälter inom 10 minuter".
  • Om ni vill kopiera en kornstorlek, kan det vara bra att skicka ett prov för analys i vårt laboratorium. Det behöver inte tvunget vara samma ämne -bara kornstorleken är korrekt.
  • Med dessa ingångsvärden erhåller vi ett antal prover. Ni som kund väljer ut det provet som fungerar bäst i er process.
  • Efter F&U fasen handlar kornstorleksanalysen främst om att kunna repetera den granulometri som ni valt.
  • I PDF filen visas noggrannheten över 22 batcher. Medelkornstorleken skall vara mellan 4.5 μm och 6.5 μm.