data/images/maskin.jpg

Luftsiktskvarn

Mikronisering med luftsiktskvarn

Finmalning med denna teknik är möjlig tack vare en luftsikt som släpper ut enbart fina partiklar. Grova korn leds tillbaka in i kvarnkammaren.